Regulamin strony

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z systemu System Zgłaszania Obywatelskich Potrzeb, zwanego dalej "Serwisem" przez mieszkańców, zwanych w dalszej części "Użytkownikami".

2. Korzystanie z serwisu polega na:

- dodawaniu zgłoszeń przez Użytkowników,

- przeglądaniu istniejących zgłoszeń przez Użytkowników,

- rejestrowaniu kont użytkownika przez Użytkowników,

- logowaniu się przez Użytkowników i korzystania z systemu z wykorzystaniem założonych wcześniej kont użytkowników i funkcjonalności dostępnych w ramach zarejestrowanego konta

3. Serwis udostępnia możliwość dodawania informacji o problemach i potrzebach mieszkańców z wykorzystaniem strony WWW systemu w przeglądarkach internetowych lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej dostępnej dla platformy Android.

4. Zgłoszenia mogą być dodawane w dostępnych w Serwisie kategoriach.

Zasady korzystania z Serwisu

5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem, zgodnie z zasadami prawa, w sposób nie naruszający interesów i praw osób trzecich.

6. Wszelkie zgłoszenia naruszające zasady korzystania z Serwisu będą usuwane.

Polityka prywatności

7. Administrator Serwisu chroni prywatność Użytkowników serwisu, w tym zwłaszcza dane osobowe, z należytą starannością oraz z zachowaniem obowiązujących w tej dziedzinie przepisów prawa.

8. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w Serwisie wyłącznie w celu obsługi zgłoszeń wprowadzonych przez Użytkowników.

9. Administrator serwisu zastrzega sobie możliwość przekazania informacji o danych osobowych użytkowników, w przypadku otrzymania prośby od organów do tego uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

10. Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

11. Użytkownik serwisu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym do ich poprawiania i uzupełniania.

Postanowienia końcowe

12. Administratorem serwisu jest Gmina Bodzentyn.

13. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

14. Korzystanie z serwisu nie wiąże się z żadnymi opłatami po stronie Użytkowników.

15. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z serwisu przez usunięcie konta użytkownika w każdym czasie.