Aplikacja „stacjonarny SZOP” dedykowana jest zarówno  dla obywateli jak i urzędów.

Wersja dla urzędu oferuje funkcjonalność, która umożliwia:

Indywidualne ustalanie kategorii potrzeb oraz zdarzeń, rejestrowanych w systemie
Nadawanie statusów zgłoszeniom na podstawie postępu prac przy obsłudze sprawy w urzędzie
Przegląd zarejestrowanych potrzeb wg kategorii i priorytetów
Automatyczne dekretowanie zgłoszeń do poszczególnych komórek odpowiadających za załatwienie tych spraw
Automatyczne informowanie obywateli o stanie załatwienia sprawy za pomocą wiadomości email
Możliwość tworzenia notatek i zdjęć do informacji opisowych
Prezentowanie informacji w postaci cyfrowej mapy potrzeb obywatelskich