Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Działowa 8a, 43-300 Bielsko-Biała.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przesłanego przez Panią/Pana zgłoszenia kontaktowego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji przesłanego przez Panią/Pana zgłoszenia kontaktowego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
– prawo do bycia zapomnianym
– prawo sprostowania i uzupełnienia danych
– prawo sprzeciwy wobec przetwarzania danych
– prawo dostępu do danych i informacji
– prawo do przeniesienia danych