Jednostka Samorządu Terytorialnego jako organ administracji publicznej działa najbliżej obywateli. Poprzez realizację swoich zadań zapewnia spełnienie ustawowych potrzeb dla społeczności lokalnej.

Zastosowanie rozwiązań oferowanych przez system SZOP otwiera nowe możliwości współczesnego kontaktu z obywatelami.

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii przedstawiciele administracji lokalnej mogą korzystać z nowoczesnej e-Usługi w zakresie zbierania informacji o potrzebach obywatelskich.

Na system składają się trzy podstawowe moduły:

Aplikacja mobilna dla obywatela

Aplikacja WWW dla obywatela

Aplikacja WWW dla urzędu

 

Korzyści płynące z wykorzystania systemu

Wprowadzenie innowacyjnej platformy e-Usług do komunikacji z mieszkańcami
Przyspieszenie sposobu załatwiania spraw poprzez automatyczne przekazywanie ich do właściwych komórek z jednocześnie powiadamianiem obywateli o ich realizacji
Natychmiastowa wiedza o tym co się dzieje – wykorzystanie powszechnie dostępnych smartfonów i tabletów do wymiany informacji
Wykorzystanie nowoczesnych technologii – mapy cyfrowe, urządzenia przenośne, lokalizacja GPS, internet
Powszechność dostępu do usługi zapewniona przez bezpłatną aplikację na urządzenia mobilne
Niskie koszty użytkowania – nie wymaga zakupu dodatkowych urządzeń oraz oprogramowania
Łatwość obsługi – aby skorzystać wystarczy komputer z internetem i przeglądarką WWW oraz smartfon lub tablet z dostępem do internetu
Aktywizacja obywateli poprzez wykorzystanie powszechnie dostępnych telefonów komórkowych
Współczesny, przejrzysty i intuicyjny interfejs oparty o zasady dostępności do platformy dla osób niepełnosprawnych zgodne z regułami WCAG 2.0 AA
Praca w trybie zarejestrowanego i anonimowego użytkownika
Przybliżenie urzędu do potrzeb obywatelskich